top of page

Worldbuilding i LA

I foråret 2017 rejste Eva sammen med Gamedesigner PJ til LA for at dykke dybere ned i fænomenet worldbuilding.

Worldbuilding er en designmetode, der strukturere processen omkring opbygningen at et sammenhængende og holistisk univers. Dette arbejder Alba Nowik i øjeblikket videre med under videreudviklingen af Galitternes Tid og Creator universet. Derudover udvikler vi på en metode hvor worldbuilidng bliver et værktøj, der kan facilitere innovationsprocesser.

Featured Posts
Seneste opslag
Follow Us
Search By Tags
Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page