top of page

Litterat om bord!

D. 1. September udvider Alba Nowik Production medarbejder-staben, når vi får en litterat ombord. Marie-Louise engageres foreløbig i nogle måneder og kommer til at have et stærkt fokus på litterære referencer og potentialerne i at oversætte komplekse fortællinger til oplevelser i børnehøjde. Samtidig kommer Marie-Louises indtræden i Alba Nowik til at kickstarte en større transformationsproces, mod at gøre Alba Nowik Production til en produktions-platform, der i højere grad definerer sig ved at producere rumligt iscenesatte narrative formater til oplevelse, formidling og læring.

Featured Posts
Seneste opslag
Follow Us
Search By Tags
Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page