top of page

Mix din Kulturarv

Mix din Kulturarv griber fat i kulturel identitet og unges fascination af teknologi. Ved at unge selv skal give deres bud på kulturarven, trækkes på en generel tendens i ungdomskulturen hvor unge er vant til at udtrykke sig hele tiden; Facebook, Instagram osv. Dette kanaliseres over i egne fortællinger om ’min kulturarv’.

Forløbet er udviklet af Alba Nowik Production i samarbejde med Helsingør Bibliotekerne. Billeder fra forløbet på vej.

Man kan låne forløbet "Mix Din Kulturarv" ved at kontakte Helsingør Bibliotek.

Sansevandring om Døden

En sansevandring igennem Gladsaxe kirkegård. Vandringen er tilrettelagt for 4.klasser, der via en guidet sanserute  møder døden og i dens mange skikkelser.
Igennem øvelser og sanseoplevelser skabes en dialog med børnene om, hvad død er og hvordan vi forholder os til den i Danmark.

Sansevandringen er udarbejdet i samarbejde med Anne-Sofie Aabenhus, Folkekirkens Skoletjeneste efterår 2012. Se billeder her

Augmentet Reality - workshop

Med workshoppen får deltagerne dels erfaring med at skabe Augmentet Reality koncepter og dels kommer de til at arbejde med Worldbuilding og Storytelling som metoder. Man går derfra med et nyt værktøj, der balancerer på grænsen mellem fysik og digital virkelighed. Et værktøj, der kan bruges til at loade fortællinger og budskaber i lommer af virkeligheden.

Galitternes Tid - worldbuilding i børnehøjde

Galitternes Tid, er et oplevelsesunivers, der inddrager børnene som aktive medfortællere i fortællingen om et fremmed liv, der grundet ubalancer i atmosfærerne er kommet til jorden. Livet er Galitter en stamme af væsner, hvis største ønske er at balancen genoprettes, så de kan vende hjem, til deres vægtløse tilstand i atmosfærerne.

Men de har brug for børnenes hjælp. Det er først, når børnene dybt i hjertet forstår, hvordan man genetablerer balancen, at Galitterne kan vende hjem.

Galitternes univers er siden blevet versioneret til et lærings-forløb på Yderzonen i Næstved. Formålet med formidlingsprogrammet er at skabe en legende, inddragende og narrativ ramme for formidling af ressourceproblematikker til indskolingsbørn. Målet er at give børnene indsigt i de muligheder, vi som mennesker har for at skabe en bæredygtig og cirkulær forbindelse mellem natur og civilisation, set i et ressource og genanvendelses perspektiv.

Please reload

bottom of page