top of page

Den spatiale vending

”Den spatiale vending handler om, hvordan vi er placeret i verden og hvordan vi omgås og erfare den. (…) Det handler om kroppens, sansernes og situationernes betydning for det, vi oplever og forstår; om stedernes betydning for vores selvforståelse; og erindringens for stederne; om lokalernes betydning for elevernes indlæring (…)” (Bjerre & Fabian 2010: 12).

Dette citat har jeg lånt af Eva Dahlberg, der er igang med sit afsluttende speciale på Materiel kultur. Eva har stor viden indenfor feltet Krop, Rum og Læring, og er en tæt samarbejdspartner, når vi i Alba Nowik regi arbejder med adfærdsregulerende scenografiske rumdesign.

Eva har tippet mig rapporten "Rum og Relationer", der har et system til at analysere de rumlige forhold ud fra en række kategorier. Se inddelingerne herunder:

Den spatielle vending.jpg

Featured Posts
Seneste opslag
Follow Us
Search By Tags
Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page