top of page

Procesrum og innovationsmiljøer

Rumlig facilitering af innovations og brugerinddragelsesprocesser. Her anvendes rummet som aktiv medspille i dialogen med og inspirationen af deltagerne. Rummet bruges også som canvas for dialog eller er sågar den værktøjskasse en innovationsproces foregår i.

Rigtig interessant er det når, vi mixer spilprocesser med konkrete fysiske rammer og skaber miljøer og rumlige formater, hvor kroppen aktivt skabende indgår i en lærings- eller erkendelsesproces.

scenografi, indretning, atmosfæredesign, oplevelsesdesign, event, Eva Wendelboe Kuczynski
Proces- & innovationsrum

 

Borgerinddragelse og brugerdreven innovation har været på manges læber over det sidste årti. Viden, teori og værktøjer er i omløb og utallige processer er igang. Mange faciliterer processerne og flere har selv deltaget som borger eller bruger. Oftest er tiden knap og man kan nogle gange som borger/bruger komme til at føle sig lidt tabt  i processen. Hvordan forankrer man processen hos brugerne, og giver dem en positiv oplevelse af at være blevet hørt og være medskabere af indhold eller ny viden til processen?

Med dette som afsæt har vi i samarbejde med Områdefornyelsen i Skt. Kjelds Kvarter eksperimenteret med, hvordan man kunne skabe andre typer af rammer for inddragelsesprocessen. Eksempelvis ved at iscenesætte borgerinddragelsen i et rumligt univers, der omslutter, synliggør og faciliterer borgernes deltagelse og medskabelse af i dette tilfælde kulturudviklingen i et lokalområde. 

 

Parallelt har vi med afsæt i innovationsmiljøet omkring MEDEA ved Malmö Universitet kigget på, hvordan et fysisk miljø kan facilietere et innovationsforløb. Betyder rummet noget for den udvikling, der sker? Og kan rummet hjælpe til at forankre idéerne i virkeligheden ved at tilbyde de rette forhold for eksempelvis prototyping?

 

scenografi, indretning, atmosfæredesign, oplevelsesdesign, event, Eva Wendelboe Kuczynski
Spil og rum i symbiose

 

Spilværktøjer er spil udviklet til specifikke situationer. Det er værktøjer du kan bruge hvis du arbejder med processer indenfor eksempelvis co-creation, innovation, idéudvikling, offentlig-private samarbejder og meget andet. Men hvad om spil som værktøj blev iscenesat som rummelige forløb og rammer.

 

Et værksted et et sted, man udvikler og primært bygger ting. Et værksted indeholder maskiner, værktøj og materialer. Men hvad om maskiner og værktøj var processspil og rummet rammen processerne tog form i. Rummet er det display og den plade, man spiller på. Det er her man flytter sig rundt og udfordres med forskellige opgaver og scenarier.

Samtidig er rummet en konkret værktøjskasse, når der pludselig skal arbejdes med "quick and dirty prototyping" eller bygges 10 konceptmodeller på en time.

I øjeblikke er vi i færd med at konceptudvikle på et sådan hybrid-format i samarbejde med læringsspil firmaet Gametools.

scenografi, indretning, atmosfæredesign, oplevelsesdesign, event, Eva Wendelboe Kuczynski
Workshopforløb

 

Vi er netop inviteret til RUC HUMTEK for at facilitere et workshopforløb, hvorigennem en gruppe studerende får værktøjerne til at udvikle deres eget lærings- og studiemiljø. Workshoppen bygger på praksiserfaring, viden om rumpsykologi og æstetikkens betydning for at skabe et godt og inspirerende arbejdsmiljø. Målet med workshoppen er at skabe et miljø, der inviterer til en ny adfærd og anvendelse af rummene.

 

Et workshopforløb som dette behøver ikke nødvendigvis at være et læringsforløb - men kan også være en co-creation-proces, der tilbydes foreninger. Alternativt kan et sådan forløb være rammesættende i andre sammenhænge, hvor en gruppe frivillige sammen vil arbejde på at forbedre deres fysiske, sociale og æstetiske omgivelser - eksempelvis et klubhus eller et byrum. 

Er man nysgerrig på, hvordan et sådan forløb ville fungere i jeres kontekst - tager vi gerne et uformelt møde for at inkredse dette.

bottom of page