top of page

Kompetencer/værktøjer

​​Oplevelsesdesign; indenfor sigth specifik scenografi og oplevelsesudvikling. Her arbejdes med at skabe en samlet logik omkring skabelsen af et oplevelsesunivers bl.a. storytelling, formidlingsflow, læringsfaciliteter og nye medier bindes sammen.

Scenografi; skabelse af rumlige visuelle rammer eks. for sightspecifikke oplevelser, udstillinger, teater eller events. Også design og produktion af mindre elementer, hånddukker eller props.

Projektledelse; af komplekse koncepter, hvor mange mindre dele skal smelte sammen til en helstøbt totaloplevelse der virker på flere brugerniveauer.

Produktion/koordination; af events, festival aktiviteter, dokumentarfilm, udviklingsforløb, workshopprogrammer, opera, tværkunstneriske laboratorier.

Netværksfacilitering; koordination og facilitering af netværk via kommunikationsplatforme, workshops og aktiviteter.

Procesdesign; udviklingsprocesser i tværfaglige teams og på tværs af medieformer og fagområder. Praktisk brugerinddragelse.

Kulturudvikling; baseret på erfaring fra kulturprojekter samt metoder fra branding og  kulturanalyse.

Formidling; synlighedtiltag, webtekster og redaktion, program-tekst/redaktion, konceptskrivning, udarbejdelse af ansøgninger og har næse for velfungerende og alternativ kommunikationsformer, hvor oplevelsen er i centrum.


Læring; praktisk og teoretisk viden om udformelle læringsmiljøer, workshops og inspirationsoplæg.

​​

bottom of page