top of page

Event-scenografi - til at invitere og involvere gæsterne.

 

Hvad husker vi en event for? Oftest er det en individuel oplevelser af gode øjeblikke med andre mennesker eller en æstetisk oplevelse i en ekstraordinær anderledes setting. Måske har noget overrasket eller inviteret os til at indtage og deltage i eventen.

En events magi opstår i mødet mellem mennesker, aktiviteter og fysiske ramme. Vi mener rammerne har stor betydning for den relation og oplevelse eventen skaber for den enkelte. Vi har specialiseret os i at iscenesætte og strukturere de fysiske rammer. Rammer der omslutter, inviterer og inspirerer. De rammer der også kan få dit arrangement til at skille sig ud i mængden og som potentielt skaber rum for deltager-involvering.

scenografi, indretning, oplevelsesdesign, event, Wendelboe,
Jubilæer, konferencer &
særlige begivenheder

 

Udsmykning er en naturlig del af konferencer,  fester og arrangementer, der afholdes som øer af lys i havet af rutiner og hverdage. Derfor har vi behov for at vores events skiller sig ud også hvad gælder det fysiske og visuelle indtryk de gør på os.

Prioriterer du en scenografisk iscenesættelse af din event, får du en ramme, der understøtter stemningen og skaber en omsluttende atmosfære Samtidig kan den fysiske iscenesættelse facilitere en bestemt adfærd du ønsker at motivere til. Om det er at skabe særlige netværksmuligheder under en konference eller blot at invitere folk til at danse under en fest.

 

scenografi, indretning, oplevelsesdesign, event, Wendelboe,
Midlertidige rum & location-design

 

Vi elsker den site specifikke event, fordi der allerede i en bestemt lokalitet findes fortællinger og stemninger, man kan spille op imod for at intensivere et budskab, en stemning eller en måde man ønsker gæsterne interagerer på. Samtidig ser vi midlertidigheden som en kvalitet, der giver mulighed for at eksperimentere med stedets rumligheder og skabe oplevelsesrum, der for en kortere periode udmærker sig æstetisk eller ved at skabe rum for en ny social adfærd.

scenografi, indretning, oplevelsesdesign, event, Wendelboe,
Publikum-skabt scenografi

 

 

Event-scenografi kan også opstå på stedet under selve eventen og være skabt af publikum, der på den måde bliver engagerede i eventens indhold.

Eksempelvis har man under den tilbagevendende Joystick koncert på Malmö Symfoniorkester, ekseperimenteret med at lade publikum skabe scenografien, der indrammer eventen. Dette blev en stor sucees både rent visuelt og set fra et publikumsengagerende perspektiv.

Projektet blev faciliteret og konceptudviklet af en gruppe frivillige under ledelse af Eva Wendelboe Kuczynski, der i denne proces satte rammerne, som de frivillige og publikum kunne engagere sig og co-create indenfor.

Se fotos HER

scenografi, indretning, atmosfæredesign, oplevelsesdesign, event, Eva Wendelboe Kuczynski
Sparring &
proces-facilitering

 

Det kan ske at virksomheden eller organisationen har behov for at etablere et miljø i en anden kontekst - eksemplevis på en messe, som en venue eller et formidlingsrum i en udendørs setting. Oftest er rammerne givet og en arbejdsgruppe nedsat til at skabe indhold. Men hvordan indretter man sig og iscenesætter sit budskab i det givne rum? Her kan en sparringsproces omkring scenografi og oplevelsesdesign være inspirerende og lede projektet på ret kurs.

 

Vi har stor erfaring med at faciliterer konkrete udviklingsprocesser, hvor man på kort tid kommer frem til et konkret konceptforslag, som ret enkelt kan produceres.

 

Tilbud:

Er man interesseret i en sådan sparringsproces, sender vi gerne udkast til et procesforløb og beskrivelse af potentielt resultat. En sparringsproces kan tælle fra tre timers intentsiv workshop til at strække sig over et nogle ugers udviklings- og realiserings-forløb. Kontakt os gerne for en snak om format og tilbud.

Hyr en event-scenograf til at scenografere en særlig begivenhed, konference eller messe-stand.

Event-scenografi dækker i bred forstand en sted specifik scenografi, der understøtter stemning og budskab under et arrangement. Eventscenografien skaber atmosfære på hele venuen og omslutter deltagerne.

 

Event-scenografen kan tilbyde:

 • Analyse af site og begivenhed mod -

 • Udvikling af scenografisk koncept.

 • Dialogbaseret udviklingsproces med kunden, hvis man ønsker det.

 • Eller facilitering af konceptudviklings-proces, hvor kunden selv står for udsmykning.

 • Koncept og skitseforslag.

 • Justeringproces.,

 • Kontinuerlig dialog med kunden.

 • Budgetstyring.

 • Produktionsledelse og procesfacilitering.

 • Produktion - opbygning.

 • Evt. afvikling.

 • Evalueringsproces indlagt i projekt.

 

Ansættelsesforhold og priser: 

 • Kortere ansættelser 550 kr. pr. time. (under 1 mdr.)

 • Længere ansættelser 450 kr. pr. time. (over 1. mdr.)

 

 

 

 

bottom of page